Oferta publică

ACORD PUBLIC (OFERTA)  la comanda, cumpărarea, vânzarea și livrarea mărfurilor

Acest acord între „Christmas Express Factory”, denumit în continuare „Vânzător” și utilizatorul serviciilor site-ului de Internet, denumit în continuare „Client”, este un contract de comandă pentru comandă, cumpărare și livrare. a Bunurilor și determină condițiile de bază pentru comandarea, cumpărarea și livrarea bunurilor prin intermediul site-ului de internet https://christmasexpres.com/ Cumpărătorul, acționând în vederea achiziționării Bunurilor, acceptă termenii prezentului  contract de vânzare de bunuri (denumit în continuare Contract) în următorii termeni.

1. DEFINIȚIA TERMENILOR

1.1. Oferta publică (denumită în continuare „Ofertă”) - o ofertă publică a Vânzătorului, adresată unui cerc nedeterminat de persoane, de a încheia un contract de vânzare de bunuri de la distanță cu Vânzătorul (denumit în continuare „Acordul” ) în condițiile cuprinse în această Ofertă, inclusiv toate Anexele.

1.2. Comanda - decizia Clientului de a comanda bunurile si livrarea acestora, emisa in magazinul online si/sau comenzi pentru achizitionarea si livrarea bunurilor.

2. DISPOZIȚII GENERALE

2.1. Informațiile de mai jos reprezintă o ofertă (ofertă) oficială a magazinului online https://template.christmasexpres.com/ către orice persoană fizică (denumită în continuare Cumpărător) pentru a încheia un contract de vânzare de bunuri. Acest acord este public, adică, conform Codul civil al României, condițiile sale sunt aceleași pentru toți cumpărătorii.

2.2. Conform Codul civil al României, acceptarea deplină și necondiționată a termenilor acestei propuneri (oferte), care confirmă încheierea Contractului de vânzare a mărfurilor în condițiile propuse mai jos, este faptul de a plasa și confirmarea comenzii.

2.4. Prin plasarea unei Comenzi, Cumpărătorul confirmă acordul și acceptarea necondiționată a termenilor acestei propuneri (oferte).

2.5. Prin încheierea Acordului (adică prin acceptarea termenilor acestei Propuneri (Oferte) prin plasarea unei Comenzi), Cumpărătorul confirmă următoarele:

Cumpărătorul este pe deplin și pe deplin familiarizat cu și este de acord cu termenii acestei oferte (ofertă);

Ea acordă permisiunea pentru colectarea, prelucrarea și transferul datelor cu caracter personal în condițiile specificate mai jos în Avertismentul privind colectarea, prelucrarea și transferul datelor cu caracter personal Permisiunea de prelucrare a datelor cu caracter personal este valabilă pe toată durata Acordului, precum și pe o perioadă nelimitată după expirarea acestuia. În plus, prin încheierea Acordului, Clientul confirmă că este informat (fără notificare suplimentară) cu privire la drepturile stabilite de Legea Romîniei „Cu privire la Protecția Datelor cu Caracter Personal”, cu privire la scopurile colectării datelor și că datele sale cu caracter personal este transferat Vanzatorului pentru a putea indeplini conditiile prezentului Contract, posibilitatea decontari reciproce, precum si pentru a primi facturi,  acte si alte documente. De asemenea, Clientul este de acord că Vânzătorul are dreptul de a oferi acces și de a transfera datele sale cu caracter personal către terți fără nicio notificare suplimentară către Client, fără a modifica scopul prelucrării datelor cu caracter personal. Domeniul de aplicare al drepturilor Clientului, ca subiect al datelor cu caracter personal, în conformitate cu Legea României  „Cu privire la protecția datelor cu caracter personal”, este cunoscut și de înțeles pentru acesta.

3. PREȚUL MĂRFURII

3.1. Prețul pentru fiecare articol al Bunurilor este indicat pe site-ul magazinului online.

3.2. Vânzătorul are dreptul de a modifica unilateral prețul pentru orice poziție a Bunurilor.

3.3. În cazul unei modificări a prețului Bunurilor comandate, Vânzătorul se obligă să informeze Cumpărătorul cu privire la modificarea prețului Bunurilor.

3.4. Cumpărătorul are dreptul de a confirma sau anula Comanda pentru achiziționarea Bunurilor dacă prețul este modificat de către Vânzător după plasarea Comenzii.

3.5. Modificarea de către Vânzător a prețului Bunurilor plătite de Cumpărător nu este permisă.

3.6. Vânzătorul indică costul de livrare al Bunurilor pe site-ul magazinului online sau informează Cumpărătorul la plasarea unei comenzi de către Operator.

3.7. Obligațiile Cumpărătorului de a plăti Bunurile sunt considerate îndeplinite din momentul în care Vânzătorul primește fondurile.

3.8. Decontările dintre Vânzător și Cumpărător pentru Bunuri se fac prin metodele indicate pe site-ul magazinului online în secțiunea „Livrare și Plată”.

4. COMANDA

4.1. Comanda Bunurilor se efectuează de către Cumpărător prin intermediul Operatorului la telefon:

+40 755 30 8238

  sau prin serviciul site-ului magazinului online https://template.christmasexpres.com/

4.2. La înregistrarea pe site-ul magazinului online, Cumpărătorul se obligă să furnizeze următoarele informații de înregistrare:

4.2.1. Numele și numele Cumpărătorului sau persoanei indicate de acesta (destinatar);

4.2.2. Adresa la care trebuie livrate Bunurile (daca livrarea este la adresa Cumparatorului);

4.2.3. Adresa de email (câmp opțional);

4.2.4. Numar de contact.

4.3. Numele, cantitatea, articolul, pretul Bunurilor selectate de Cumparator sunt indicate in cosul Cumparatorului de pe site-ul magazinului online.

4.4. Dacă Vânzătorul are nevoie de informații suplimentare, acesta are dreptul să le solicite Cumpărătorului. În cazul în care Cumpărătorul nu furnizează informațiile necesare, Vânzătorul nu este responsabil pentru furnizarea unui serviciu de calitate Cumpărătorului la achiziționarea de bunuri de pe piața online.

4.5. La plasarea unei Comenzi prin Operator (clauza 4.1. din prezenta Ofertă), Cumpărătorul se obligă să furnizeze informațiile specificate în clauza 4.2. din această Ofertă.

4.6. Acceptarea de către Cumpărător a termenilor acestei Oferte se realizează prin introducerea datelor relevante în formularul de înregistrare de pe site-ul Magazinului Online sau la plasarea unei Comenzi prin Operator. Dupa plasarea unei Comenzi prin Operator, datele Cumparatorului sunt inregistrate in baza de date a Vanzatorului.

4.7. Cumpărătorul este responsabil pentru acuratețea informațiilor furnizate la plasarea Comenzii.

4.8. Contractul de vânzare și cumpărare la distanță dintre Vânzător și Cumpărător se consideră încheiat din momentul în care comanda este plasată electronic pe serviciul site-ului magazinului online sau Vânzătorul eliberează Cumpărătorului un numerar sau chitanță de vânzare sau alt document care confirmă plata pentru Bunuri.

5. LIVRAREA SI TRANSFERUL MĂRFURII CĂTRE CUMPĂRĂTOR

5.1. Metodele, comanda și termenele de livrare a mărfurilor sunt indicate pe site la secțiunea „Livrare și plată”. Comanda și termenii de livrare a mărfurilor comandate pe care Cumpărătorul este de acord cu operatorul pieței online în momentul achiziției.

5.2. Ridicarea mărfurilor:

5.2.1. După formarea cererii, cumpărătorul poate face un calcul și își poate primi marfa la adresa: jud.Suceava, Rădăuți, str.Stefan cel Mare 131 , luni - vineri de la 08:30 la 16:30, sâmb. de la 08:30 la 12:30

5.2.2. Dreptul de proprietate și riscul de pierdere sau deteriorare accidentală a bunurilor trec către Client sau Reprezentantul acestuia din momentul în care bunurile sunt primite de către și Părțile semnează bonul de vânzare și/sau comanda (și/sau instrucțiunile de cumpărare și livrarea mărfurilor) pentru livrare.

5.3. Livrarea mărfurilor se realizează pe cont propriu de către angajații magazinului online conform condițiilor de livrare, sau cu implicarea unor terți (transportator).

5.4. La primirea mărfii, Clientul trebuie, în prezența unui reprezentant de curier, să verifice conformitatea Bunurilor cu caracteristicile calitative și cantitative (denumirea mărfii, cantitatea, caracterul complet, data expirării).

5.5. La acceptarea mărfurilor, Clientul sau Reprezentantul Clientului confirmă cu semnătura sa pe bonul de vânzare și/sau comanda de livrare a mărfurilor că nu are pretenții cu privire la cantitatea mărfurilor, aspectul și caracterul complet al bunurilor.

6. RETURNAREA MĂRFURII

6.1. Clientul are dreptul de a refuza mărfurile în orice moment înainte de transferul acesteia și după transferul bunurilor - în modul și în condițiile stabilite de Legea Ucrainei „Cu privire la protecția drepturilor consumatorilor”.

6.2. Returnarea mărfurilor accizabile de calitate corespunzătoare este posibilă dacă se păstrează prezentarea acestuia, proprietățile de consum, precum și un document care confirmă faptul achiziției și condițiile de comandă a bunurilor specificate.

6.3. Clientul nu are dreptul de a refuza un produs de buna calitate, avand proprietati individual definite, daca produsul specificat poate fi folosit exclusiv de catre Consumatorul care l-a achizitionat (inclusiv non-standard, la cererea Clientului, marimi etc. .). Confirmarea faptului că produsul are proprietăți definite individual este diferența de mărime a produsului și alte caracteristici care sunt indicate în magazinul online.

6.4. Returul bunurilor, în cazurile prevăzute de lege și de prezentul Contract, se efectuează la adresa indicată pe site la secțiunea „Livrare și plată”.

6.5. În cazul în care Cumpărătorul refuză bunurile de bună calitate, Vânzătorul returnează fondurile în valoare de costul acestor Bunuri, cu excepția costurilor vânzătorului pentru livrarea bunurilor returnate.

6.6. Rambursarea sumei specificate în clauza 6.5. efectuat în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea mărfurilor returnate de către magazin.

7. RESPONSABILITĂȚIILE PĂRȚILOR

7.1. Vânzătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate Cumpărătorului din cauza utilizării necorespunzătoare a Bunurilor precomandate pe site-ul https://template.christmasexpres.com/ și achiziționate de la Vânzător.

7.2. Vanzatorul nu este responsabil pentru indeplinirea necorespunzatoare, intempestiva a Comenzilor si a obligatiilor sale in cazul in care Cumparatorul furnizeaza informatii false sau false.

7.3. Vânzătorul și Cumpărătorul sunt responsabili pentru îndeplinirea obligațiilor lor în conformitate cu legislația în vigoare a Ucrainei și cu prevederile prezentului Acord.

7.4. Vânzătorul sau Cumpărătorul va fi eliberat de răspundere pentru neîndeplinirea totală sau parțială a obligațiilor care le revin dacă neîndeplinirea obligațiilor este rezultatul unor circumstanțe de forță majoră precum: război sau ostilități, cutremur, inundație, incendiu și alte calamități naturale survenite indiferent de voința Vânzătorului și/sau a Cumpărătorului după încheierea acestui acord. Partea care nu își poate îndeplini obligațiile va notifica imediat cealaltă parte despre aceasta.

ADRESA SI DETALII

Banca Transilvania S.A. SUCURSALA SUCEAVA
IBAN RON RO78BTRLRONCRT0594267201

Sediul: Municipiul Suceava, Rădăuți, str.Stefan cel Mare nr.131

Cod Unic de înregistrare: RO43824286 / J33/432/01.03.2021

Dacă aveți întrebări?
Managerul nostru vă va suna înapoi și vă va răspunde la întrebări
Aveți nevoie de ajutor?
Trimiteți o cerere (care este mai jos) indicând e-mailul și numele.
În termen de 24 de ore cererea va fi procesată și veți fi contactat;
Бесплатная линия
+40 755 308238