Politica de confidentialitate

Politica de confidențialitate

Această Politică de confidențialitate a datelor cu caracter personal (denumită în continuare Politica) se aplică tuturor datelor personale pe care Grupul de companii Christmas Expres Factory (denumit în continuare Christmas Expres) le poate primi de la utilizator în timpul utiliză rii site-urilor web Christmas Expres de către utilizatori - https://template.christmas -expres.com/ (denumit în continuare Site-ul), servicii de internet, servicii, achiziții de software, participare la campanii sau promoții de publicitate și marketing și/sau alte interacț iuni cu Christmas Express (denumit în continuare ca Servicii).

Această Politică este obligatorie pentru familiarizarea și executarea de către toate persoanele admise la prelucrarea datelor cu caracter personal în Christmas Express, precum și persoanele implicate în organizarea prelucrării și securit ății datelor cu caracter personal în Christmas Express.

Această Politică se aplică tuturor proceselor de colectare, înregistrare, sistematizare, acumulare, stocare, clarificare (actualizare, modificare), extragere, utilizare, transfer (furnizare, accesare), blocare, ștergere, distrugere a datelor cu caracter personal folosind instrumente de automatizare.

Christmas Express nu controlează și nu este responsabil pentru site-urile web ale terților pe care utilizatorul le poate accesa prin link-urile disponibile pe site-ul Christmas Express. Site-urile web ale terților pot avea propriile politici de confidențialitate și alte date personale pot fi colectate sau solicitate de la utilizator.

Această politică explică modul în care Christmas Express gestionează și protejează datele personale și alte informații ale utilizatorilor.

Folosind Serviciile și oferind Christmas Express informațiile necesare pentru a iniția interacțiuni ulterioare, sunteți de acord cu utilizarea acestora în conformitate cu această Politică.

Pentru anumite Servicii, Christmas Express poate publica termeni suplimentari care completează această Politică.

Această Politică este supusă actualizării în cazul unor modificări ale legislației României privind datele personale.

1. Datele personale ale utilizatorilor primite și prelucrate de Christmas Express

1.1. În sensul acestei Politici, „datele personale ale utilizatorului” înseamnă:

1.1.1. Datele personale pe care utilizatorul le furnizează despre sine în mod independent la înregistrarea (crearea unui cont) pe Site sau în procesul de utilizare a Serviciilor. Informațiile necesare pentru furnizarea (prestarea) Serviciilor sunt indicate în mod clar.

1.1.2. Pentru vizitatorii Site-ului - persoanele care navighează pe site fără înregistrare, astfel de informații includ: nume, prenume, patronim, data nașterii, adresa de livrare; număr de telefon de contact, informații despre organizație, funcț ie, adresă de e-mail, informații despre țară, oraș, regiune de reședință, informații despre cardul bancar (număr, CVV, nume în latină, anul  și luna expirării cardului) ).

1.1.3. Pentru utilizatorii înregistrați ai Site-ului - persoanele care s-au înregistrat cu succes pe Site, astfel de informații includ: nume, prenume, patronim, număr de telefon de contact, număr de telefon mobil, adresă de livrare, număr de fax, informaț ii despre organizație, funcție, e-mail adresa , informatii despre tara, oras, regiunea de resedinta, informatii despre cardul bancar (numar, CVV, prenume, prenume in limba latina, anul si luna expirarii cardului).

1.1.4. Pentru clienții/partenerii care se află în relație contractuală cu Christmas Express, astfel de informații includ: nume, prenume, funcția în organizație care indică compania, adresa de e-mail, numă rul de telefon de contact, numărul de cont de achiziție.

1.1.5. Pentru solicitanții pentru ocuparea posturilor vacante - persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, astfel de informații includ: nume, prenume, patronim, data nașterii, adresă de domiciliu, numărul de telefon de acasă, num ărul de telefon de la serviciu, numărul de telefon mobil, adresa de e-mail, informații despre căsătorie statut, informatii despre copii, informatii despre educatie/pregatire avansata (perioada de studii, institutie de invatamant, facultate/specializare, specialitate obtinuta prin diploma, forma de invatamant), informatii despre certificate, informatii despre experienta si experienta in munca (perioada de munca, organizare). , domeniul de activitate al organizației, funcția, principalele responsabilități), informații despre cunoașterea produselor software și a limbajelor de programare, informații despre cunoașterea limbilor străine, informa ții despre calitățile profesionale, informații despre calitățile personale, orașul de reședință, informații despre postul vacant de interes, informatii despre programul de lucru, informatii despre nivelul preconizat si forma de remunerare, informatii despre hobby-uri.

1.1.6. Alte informații despre utilizator, a căror colectare și/sau furnizare este determinată de Christmas Express în plus pentru furnizarea anumitor Servicii, care sunt indicate în mod explicit la comandarea Serviciilor individuale.

1.2. Datele personale ale utilizatorului furnizate de Christmas Expres sunt considerate nevalide și pot fi blocate până când utilizatorul sau reprezentantul său legal este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului sub orice formă desemnată suplimentar de Christmas Expres, pe lângă cea prevăzută pe Site.

1.3. Christmas Express nu ia decizii care să dea naștere la consecințe juridice pentru utilizatori sau să le afecteze în alt mod drepturile și interesele legitime, bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor cu caracter personal.

1.4. Christmas Express nu încredințează prelucrarea datelor cu caracter personal altor persoane.

2. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal ale utilizatorilor

2.1. Christmas Express prelucrează numai datele personale necesare pentru a furniza și îmbunătăți Serviciile.

2.2. Christmas Express poate folosi datele personale ale utilizatorului în următoarele scopuri:

2.2.1. Identificarea părții în cadrul prestării Serviciului.

2.2.2. Furnizarea utilizatorului de Servicii personalizate.

2.2.3. Îmbunătățirea calității Serviciilor și dezvoltarea altora noi.

2.2.4. Efectuarea cercetărilor statistice și de altă natură pe baza datelor anonimizate.

2.2.5. Furnizarea datelor personale ale utilizatorului deținătorilor de drepturi de autor, distribuitorilor sau revânzătorilor software-ului în scopul înregistrării software-ului în numele utilizatorului sau organizației ale cărei interese le reprezintă utilizatorul.

2.2.6. Oferirea utilizatorilor site-ului web cu funcționalitate sigură și convenabilă pentru utilizarea acestuia, afișarea eficientă a informațiilor.

2.2.7. Executarea efectivă a comenzilor, contractelor și altor obligații acceptate de Christmas Express ca fiind obligatorii pentru utilizator.

2.2.8. Gestionarea întrebărilor de la utilizatorii site-ului web.

2.2.9. Colectarea CV-urilor și selectarea candidaților pentru ocuparea posturilor vacante în Christmas Express.

3. Transferul datelor personale ale utilizatorului către terți

3.1. În ceea ce privește datele personale ale utilizatorului, confidențialitatea este păstrată, cu excepția prelucrării datelor cu caracter personal, la care accesul este acordat unui număr nelimitat de persoane de către utilizator, sau la cererea acestuia.

3.2. Christmas Express are dreptul de a transfera datele personale ale utilizatorului către terți în următoarele cazuri:

3.2.1. Utilizatorul și-a dat consimțământul pentru astfel de acțiuni, inclusiv în scopul înregistrării software-ului în numele utilizatorului de către deținătorii de drepturi de autor, distribuitorii sau revânzătorii software-ului.

3.2.2. Transferul este necesar pentru atingerea scopurilor, exercitarea și îndeplinirea funcțiilor, puterilor și atribuțiilor atribuite de legislația Ucrainei Crăciunului Express.

3.3. Christmas Express nu transferă datele personale ale utilizatorilor peste granițe.

4. Măsuri aplicate pentru protejarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor

4.1. Pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legea „Cu privire la Datele cu Caracter Personal” și de actele legale de reglementare adoptate în conformitate cu aceasta, Christmas Express a luat următoarele măsuri pentru protejarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor:

4.1.1. A fost desemnată o persoană responsabilă cu organizarea procesării PD.

4.1.2. Au fost emise acte locale privind prelucrarea și securitatea datelor cu caracter personal, precum și acte locale prin care se stabilesc proceduri menite să prevină și să detecteze încălcările legislației ucrainene și să elimine consecințele unor astfel de încălcări.

4.1.3. Au fost luate măsuri legale, organizatorice și tehnice pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal.

4.1.4. Au fost stabilite regulile de acces la datele cu caracter personal prelucrate în sistemele informatice de date cu caracter personal.

4.1.5. Se realizează înregistrarea și contabilizarea tuturor acțiunilor efectuate cu date personale în sistemele de informare cu date personale.

4.1.6. Au fost stabilite reguli pentru salvarea și restaurarea informațiilor și a datelor cu caracter personal.

5. Drepturile și obligațiile utilizatorului

5.1. Christmas Expres ia măsuri rezonabile pentru a păstra informațiile personale deținute de Christmas Expres exacte și actualizate și pentru a șterge informațiile personale învechite și inexacte sau redundante. Cu toate acestea, Utilizatorul este responsabil pentru furnizarea de informații corecte, precum și pentru actualizarea datelor furnizate în cazul oricăror modificări.

5.2. Utilizatorul poate oricând modifica (actualiza, completa) datele personale furnizate de el sau o parte din acestea, precum și setările de confidențialitate ale acestora contactând Christmas Express.

5.3. Utilizatorul are dreptul de a-și retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Christmas Expres, trimițând o notificare scrisă la adresa: Romînia, jud. Suceava, s.Rădăuți, str. Stefan cel Mare 131 marcată „retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal”. în timp ce retragerea consimțământului utilizatorului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal atrage după sine ștergerea contului utilizatorului de pe Site, precum și distrugerea înregistrărilor care conțin date personale în sistemele de prelucrare a datelor cu caracter personal Christmas Express, ceea ce poate face imposibilă utilizarea Christmas Express Servicii de  internet.

5.4. Utilizatorul are dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal în Christmas Express, pentru care are dreptul de a trimite o cerere scrisă la adresa: Romînia, jud. Suceava, s.Rădăuți, str. Stefan cel Mare 131,  marcată „cerere de informații privind prelucrarea a datelor cu caracter personal”.

5.5. Pentru a respecta prevederile paragrafelor 5.2 și 5.3 din prezenta Politică, Christmas Express poate solicita confirmarea identității utilizatorului, solicitând furnizarea unei astfel de confirmări sub orice formă care nu contravine legii.

6. Feedback. Întrebări și sugestii

Orice sugestii sau întrebări cu privire la această politică trebuie raportate la Christmas Expres la +40 755 30 8238 sau prin e-mail la liudamelinte@gmail.com.

Dacă aveți întrebări?
Managerul nostru vă va suna înapoi și vă va răspunde la întrebări
Aveți nevoie de ajutor?
Trimiteți o cerere (care este mai jos) indicând e-mailul și numele.
În termen de 24 de ore cererea va fi procesată și veți fi contactat;
Бесплатная линия
+40 755 308238